Week van het Jonge Kind

In 2018 wordt de Week van het Jonge Kind gehouden van 16-20 april. Op 13 april 2018 is het openingscongres in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Aanvang 09.00 uur.

De inschrijving is geopend! U vindt alle informatie op de website van Pakhuis de Zwijger.

 

Het thema voor het congres en de Week van het Jonge Kind 2018 is:

'Gezond opvoeden; waar leg jij de grens?'

Verschillende aspecten van 'gezond opvoeden' krijgen een plek in het programma. De focus ligt vooral op 'emotioneel gezond'. Veiligheid, geborgenheid, professionele genegenheid; dat zijn thema's waar we met elkaar over in gesprek willen gaan.
We starten de dag met een interessant plenair gedeelte. Na de lunch komen in de deelsessies bijvoorbeeld risicovol spelen, de seksuele ontwikkeling van kinderen en groene kinderopvang aan bod. De centrale vraag in de inleidingen en in de deelsessies zal zijn: 'Waar leg jij de grens?'

Het ochtendprogramma staat onder leiding van dagvoorzitter Martijn van der Kroef. Zij zal de vragenrondes leiden en onze sprekers introduceren:

Heidy Knol, directeur Brancheorganisatie Kinderopvang

Dr. Jools Page, docent en onderzoeker, Universiteit van Brighton
The Professional Love in Early Years Settings

Prof. Dr. Micha de Winter, Emeritus Hoogleraar Educatie en Pedagogiek, Universiteit Utrecht
Over het belang van hoop en optimisme in de opvoeding van kinderen
(mogelijk gemaakt door Kinderdagverblijf Bloem)

Drs. Sanderijn van der Doef, consultant en trainer op het gebied van seksuele gezondheid,
Waarom zouden we zo jong mogelijk beginnen?

Deelsessies in het middagprogramma:
Media en kinderen: waar ligt de grens?
Drs. Denise Bontje, coördinator van Kind & Media

Geborgenheid en vrijheid binnen de structuur van het dagschema
Eveline Boek en Chantal Gmelig, beiden trainer/coach bij Impact (onderdeel van Impuls)

Seksueel gedrag van kinderen, gewenst of ongewenst?
Annemiek Waage, pedagoog en trainer/coach bij Professioneel Opvoeden

Gezonde Leefstijl voor peuters
Dr. Ir. Martinet Streppel, Senior onderzoeker en docent Hogeschool van Amsterdam
Nicole Toussaint MSc, Junior Onderzoeker (HvA)
Drs. Sandra Mul, onderzoekscoördinator (Impuls Kinderopvang en HvA)

Risicovol spelen
Inge Hartendorf, Regio adviseur Kwaliteit en Pedagogiek bij Partou Kinderopvang
Monique van Steijn, Pedagogisch coach bij Partou Kinderopvang

Groene kinderopvang: gezond opvoeden, natuurlijk!
Daniël Korai, bestuurslid bij Stichting Groen Cement en co-auteur van het werkboek ‘Stap voor stap naar Groene kinderopvang’.

Het volledige programma kunt u hier vinden. De inschrijving voor het plenaire gedeelte en de deelsessies is geopend.


De Week van het Jonge Kind is voor iedereen die betrokken is bij het jonge kind. De bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Ouders kunnen in deze week in gesprek gaan met allen die betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind(eren) om zo te laten weten wat voor hun belangrijk is.

We nodigen een ieder die betrokken is bij de opvoeding en ontwikkeling, verzorging of begeleiding van het jonge kind uit om aan deze week mee te doen. Werk je zelf met kinderen, ben je leerkracht of een andere professional die met jonge kinderen te maken heeft? Dan is deze week ook voor jou. Laat zien en horen wat voor jou belangrijk is in de eerste jaren, wat je doet en waarom dit belangrijk is voor jonge kinderen. Ouders vragen wij hun stem te laten horen en de dialoog aan te gaan. Meld je activiteiten op onze site of via Twitter of Facebook. #WVHJK18

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.


In 2013 is de Week van het Jonge Kind voor het eerst in Nederland geïntroduceerd door Ileen Purperhart, directeur van Hestia Kinderopvang. Vanuit de gedachte dat kinderopvang veel meer is dan opvang alleen probeert Ileen, door dit vanuit de VS overgewaaide concept (Week of the Young Child georganiseerd door NAEYC), in Nederland aandacht te vragen voor de enorme meerwaarde van kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar als dit wordt aangeboden door organisaties die  voorzien in kwalitatief hoogwaardige kinderopvang  (excellente kinderopvang).

Vanaf 2014 is de Week van het Jonge Kind groter aangepakt. Er is een werkgroep gevormd die jaarlijks een openingscongres in Amsterdam organiseert. Het congres wordt op de vrijdag voor de Week van het Jonge Kind gehouden. Er is ieder jaar een andere thema en er staan diverse pedagogische vraagstukken centraal. Het congres vormt tevens een ontmoetingsplek voor professionals vanuit het werkveld, ouders en beroepskrachten.

De werkgroep bestaat momenteel uit Ileen Purperhart, Maria de Bont, Carla Bienemann (ZAAK!), Mascha Frische (Coach bij Impuls Kinderopvang) en Marlies de Haan (manager Kwaliteit & Pedagogiek bij Partou Kinderopvang).

Naast het organiseren van het congres, vraagt de werkgroep ook aandacht voor de Week zelf.

Programma congres 2017
Verslag congres 2016
Verslag congres 2015
Verslag congres 2014
Verslag congres 2013