Verslag congres WVHJK, 4 april 2014

In 2014 was de Week van het Jonge Kind van 6-12 april en had als thema ‘Early years are learning years’

In Amsterdam koos het Amsterdamse Platform Kinderopvang een gezamenlijk subthema: ‘Bouwen van onderaf’. Deze subtitel kwam vanuit de Werkgroep Strategie van het Amsterdams Platform Kinderopvang (APK) in samenwerking met het Platform Kleine Kinderopvangorganisaties Amsterdam (PAKK). APK en PAKK willen met deze week gezamenlijk de kwaliteit van Amsterdamse kinderopvang onderstrepen en het jonge kind centraal zetten.

De aftrap van de week was op vrijdag 4 april. Er werd een openingscongres georganiseerd in Panama te Amsterdam. De uitnodiging werd verzonden door de Brancheorganisatie, die tevens de Werkgroep op organisatorisch vlak ondersteunde.

Dagvoorzitter tijdens het congres was Mariëlle Rompa, voorzitter Branchorganisatie Kinderopvang. Verschillende sprekers gaven hun visie op het thema. Dit waren:

  • Elly Singer, pedagoog en ontwikkelingspsycholoog, Universiteit van Amsterdam
  • Marjet Winsemius, Voor Werkende Ouders
  • Mirella Vierveijzer, consulent Amsterdams Natuur- en Milieu-educatie Centrum (ANMEC)
  • Dré van Dongen, Inspecteur VVE
  • Max Brenman, Stichting MEMO
  • Judith van Schaik, Matchpoint, Gemeente Amsterdam
  • Lex Staal, Directeur Brancheorganisatie Kinderopvang
  • Gjalt Jellesma, Voorzitter BoinK, Belangenvereniging voor ouders

Er waren zo’n 140 deelnemers aan het congres. Onder hen waren pedagogisch- en beleidsmedewerkers op kinderdagverblijven in én buiten Amsterdam. Er waren vooral enthousiaste reacties op de Week en het congres. Tijdens de pauzes en na afloop konden de deelnemers op de informatiemarkt ideeën opdoen voor activiteiten met en voor jonge kinderen. Deelnemers aan de markt waren:

Gedurende het congres zijn er foto's gemaakt door Marjoleine van Kalken.