Tips

Hieronder tref je suggesties aan wat je zou kunnen doen om de Week aandacht te geven. Heb je andere suggesties? Laat het ons weten.

 • Wat te organiseren als opening van de Week bij een organisatie:
  1. Spreker uitnodigen om te vertellen over de ontwikkeling van 0-6 jaar. Te denken valt aan een pedagoog, iemand van een Ouder/Kind Centrum (OKC), leerkracht ROC, wetenschapper
  2. Ludieke opening gericht op de doelgroep
  3. Open huis route in de buurt bij organisaties die iets doen voor/met de doelgroep
  4. Rondleiding op locatie voor beleidsmakers bij de gemeente/stadsdeel
 • Wat te organiseren op locatie:
  1. Logopedist uitnodigen
  2. Diëtist uitnodigen
  3. Activiteiten organiseren en ouders en andere belangstellenden laten zien wat kinderen spelend leren door hen mee te laten doen aan deze activiteiten
  4. Actief in beweging met peuters. Bijv. sportles geven door sport-pedagogisch medewerker, yoga, dans, enz.
  5. Muziek: zingen, instrumenten, dans.
  6. Creativiteit: kunstenaar uitnodigen om iets met de kinderen te maken of op te voeren. Bijv. Kleintje Kunst
  7. Natuurlessen: educatieve activiteiten op locatie, in de natuur of bij centra voor Natuur- en Milieu-educatie (NME)
  8. Koken met en voor de kinderen
  9. Bezoek aan musea, bibliotheek, enz.
  10. Ouders vragen hun hobby’s/activiteiten te laten zien
  11. Open huis voor buurt
 • Bekendmaken bij het grote publiek:
  1. Lokale overheden informeren en vragen e.e.a. te melden
  2. Publicaties in lokale kranten
  3. Eigen website, Facebook, Twitter, Pinterest
  4. Organisaties die op enige wijze meewerken vragen om WVHJK bekend te maken via deze website of andere sociale media (zie onder)
 • Social media:
  1. Zet een verslag van de activiteiten op je eigen website of Facebookpagina
  2. Zet een melding op de Facebookpagina van Week van het Jonge Kind
  3. Als je twittert, gebruik dan #WVHJK19, #WVHJK, #weekvanhetjongekind; of tag ons @wvhjk. Zo kunnen andere organisaties je ook volgen en vergroten we hopelijk de bekendheid van de Week.
  4. Maak een speciaal bord op je Pinterestprofiel. Hier kun je dezelfde hashtags (#) gebruiken als voor Twitter.

In bijgaand document kun je bekijken wat er in het verleden aan activiteiten is aangemeld:
Overzicht activiteiten Week van het Jonge Kind 2014