Tag Archives: WVHJK16

Ruim 300 deelnemers waren aanwezig tijdens het openingscongres van De Week van het Jonge Kind, dat plaatsvond op 8 april in Panama Amsterdam. SER voorzitter Mariëtte Hamer zette aan het begin van de ochtend de toon met een bevlogen toelichting op ‘Gelijk goed van start’, het onlangs verschenen SER-advies over het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen.

Jan Willem Sluiskes schetste de Amsterdamse ontwikkelingen rondom opvang van peuters. Prof. dr. Luc Stevens sprak over: “Hoe kunnen we bevorderen dat jonge kinderen actor in hun eigen ontwikkeling worden, zelfbewust en verantwoordelijk?” Dr. Annerieke Boland liet zien op welke manier je de ontdekkingstocht van elk kind kan ondersteunen, zodat kinderen samen verschillend naar de toekomst groeien. En prof dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer sloot de ochtend af met een pleidooi over het belang van spelen, waarbij ze het verschil tussen lerend spelen en spelend leren benadrukte. Het ochtendprogramma werd opgeluisterd door vrolijke intermezzo’s van Lady Charity.

Na de lunch werden vijf workshops gegeven, waarin op heel verschillende manieren de ontwikkeling van het jonge kind aan bod kwam.

De deelnemers waren enthousiast: “Een heel bijzondere dag!”; “Veel inspiratie opgedaan”; “Nog meer aandacht voor diversiteit is nodig.”

Dankzij sponsorbijdragen was het congres gratis toegankelijk.

De Week van het Jonge Kind werd van 10 tot en met 16 april voor de 4e keer op rij in Nederland georganiseerd. Het thema dit jaar was: Celebrating Our Youngest Learners; samen verschillend naar de toekomst.

Via Twitter en op onze Facebookpagina hebben we activiteiten uit het hele land gedeeld.

Openingscongres Week van het Jonge Kind
8 april 2016
Locatie: Panama te Amsterdam

Thema: Celebrating Our Youngest Learners
Subthema: Samen verschillend naar de toekomst

It takes a village to raise a child…

Bij het opvoeden, het stimuleren van talenten en het ontwikkelen van vaardigheden kijken we naar de eigen mogelijkheden van het jonge kind in relatie tot de ontwikkeling van de toekomstige maatschappij. Samen met kinderen, hun ouders, familie en andere mensen in hun directe omgeving bouwen we de maatschappij van morgen.

Het is van belang om landelijk beleid, wetenschappelijk onderzoek en zeker ook ons pedagogisch beleid en handelen te definiëren vanuit de ontwikkeling van het kind, en dit te toetsen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe draagt landelijk beleid, wetenschappelijk onderzoek, pedagogisch beleid en pedagogisch handelen eraan bij dat we met elkaar die village vorm geven?

Tijdens het ochtendgedeelte van het congres prikkelden inspirerende sprekers de deelnemers om hun eigen visie en praktijk te verdiepen. Na de lunch was er keuze uit 5 workshops, waarin de verschillende aspecten van de ontwikkeling van het jonge kind aan bod kwamen. Daarbij werd verbinding gemaakt met wat de maatschappij van morgen nodig heeft.

Het was een bijzondere dag!

Programma
8.30 uur - ontvangst

9.15 uur - opening door dagvoorzitter Charlotte van Zuylen
Simone Kukenheim, wethouder Amsterdam
Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal Economische Raad
Prof. dr. Luc Stevens, voormalig hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht en oprichter van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken (Nivoz)
intermezzo: Lady Charity

10.40 uur - pauze

11.15 uur - vervolg
Dr. Annerieke Boland, lector Jonge Kind aan iPabo
Prof. dr. Sieneke Goorhuis, orthopedagoog en voormalig bijzonder hoogleraar spraak- en taalstoornissen bij kinderen
intermezzo: Lady Charity

12.30 uur - lunch
13.30 uur - workshops (alle workshops zijn vol)
Aanbod aan peuters van asielzoekers - Mara Verheggen en Lilian v.d. Bolt, Sardes
Gebaren met kinderen, wat een uitkomst! - Kjille Soeting, Babygebaren
Democratisch met elkaar omgaan - Ana del Barrio Saiz
Meervoudige intelligentie: ieder kind is op zijn eigen manier knap! - Annemiek Waage, Professioneel Opvoeden
Z'evenZien, een handig en concreet instrument - Marianne van Duuren, Maatschap van Duuren, van Zuylen & Partners
14.30 uur - einde

In de Week van het Jonge Kind organiseert de gemeente Amsterdam op woensdag 13 april 2016 van 10:00 tot 12:00 uur de Dag van de Voorschool. Een dag waarop de voorscholen de deuren openen voor ouders en verzorgers.

De voorschool zorgt voor een goede start en bereidt uw kind spelenderwijs voor op de basisschool.

Meer informatie over de voorschool of de dag van de voorschool vindt u op de site van de Gemeente Amsterdam.