Congres Week van het Jonge Kind 2016 groot succes!

Ruim 300 deelnemers waren aanwezig tijdens het openingscongres van De Week van het Jonge Kind, dat plaatsvond op 8 april in Panama Amsterdam. SER voorzitter Mariëtte Hamer zette aan het begin van de ochtend de toon met een bevlogen toelichting op ‘Gelijk goed van start’, het onlangs verschenen SER-advies over het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen.

Jan Willem Sluiskes schetste de Amsterdamse ontwikkelingen rondom opvang van peuters. Prof. dr. Luc Stevens sprak over: “Hoe kunnen we bevorderen dat jonge kinderen actor in hun eigen ontwikkeling worden, zelfbewust en verantwoordelijk?” Dr. Annerieke Boland liet zien op welke manier je de ontdekkingstocht van elk kind kan ondersteunen, zodat kinderen samen verschillend naar de toekomst groeien. En prof dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer sloot de ochtend af met een pleidooi over het belang van spelen, waarbij ze het verschil tussen lerend spelen en spelend leren benadrukte. Het ochtendprogramma werd opgeluisterd door vrolijke intermezzo’s van Lady Charity.

Na de lunch werden vijf workshops gegeven, waarin op heel verschillende manieren de ontwikkeling van het jonge kind aan bod kwam.

De deelnemers waren enthousiast: “Een heel bijzondere dag!”; “Veel inspiratie opgedaan”; “Nog meer aandacht voor diversiteit is nodig.”

Dankzij sponsorbijdragen was het congres gratis toegankelijk.

De Week van het Jonge Kind werd van 10 tot en met 16 april voor de 4e keer op rij in Nederland georganiseerd. Het thema dit jaar was: Celebrating Our Youngest Learners; samen verschillend naar de toekomst.

Via Twitter en op onze Facebookpagina hebben we activiteiten uit het hele land gedeeld.