Congres Week van het Jonge Kind 2015

Op 10 april 2015 is het openingscongres voor de WVHJK15 gehouden in Panama te Amsterdam. Het thema van het congres en de Week is 'Spelen is meer dan spelen'.

Er waren bijna 300 deelnemers en op de informatiemarkt presenteerden 18 standhouders hun diensten. Onder leiding van Noraly Beyer, de dagvoorzitter, konden de deelnemers luisteren naar diverse sprekers en deelnemen aan de paneldiscussie.

Als sprekers waren aanwezig:

   • Simone Kukenheim (Wethouder Gemeente Amsterdam)
   • Martin Flier (Directeur Kinderopvang, SZW)
   • Mirjan Alsema (Beleidsadviseur Inspectie Kinderopvang, GGD Amsterdam)
   • Gjalt Jellesma (Voorzitter BOinK)
   • Rinda den Besten (Voorzitter PO-Raad)
   • Lex Staal (Directeur Brancheorganisatie Kinderopvang)
   • Job van Velsen (Projectleider Landelijk Steunpunt Brede scholen)
   • Ruben Fukkink (Bijzonder Hoogleraar Kinderopvang)

Het panel bestond uit:

   • Ruben Fukkink
   • Rinda den Besten
   • Lex Staal
   • Job van Velsen
   • Marjet Winsemius (Voor Werkende Ouders)

Hakim, bekend uit Sesamstraat, verzorgde een aantal intermezzo's en Channah zorgde namens MEMO in de pauze voor muziek. Ook werd de Constant van Gestelprijs uitgereikt door Sybilla Dekker. Deze prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijke heeft gemaakt voor ondernemerschap in de kinderopvang.

Met dank aan onze sponsors:

De Rolf Groeplogo panama site