Activiteiten Week van het Jonge Kind 2014

Na een voorzichtige start in 2013, waarbij op zo'n 20 locaties voor kinderopvang aandacht was voor de Week van het Jonge Kind, was het bereik van de Week in 2014 veel groter.

De organisatie van het congres was in handen van de Werkgroep Strategie van het Amsterdams Platform Kinderopvang (APK) en het Platform Amsterdamse Kleine Kinderopvang (PAKK). Op veel van de locaties van bedrijven die hierbij aangesloten zijn, werden extra activiteiten georganiseerd. Via het activiteitenoverzicht op de website en via Twitter en Facebook kwamen voor en tijdens de Week allerlei meldingen binnen uit het hele land. De activiteiten die georganiseerd werden, varieerden enorm, maar de aandacht lag bij iedereen op het jonge kind en zijn/haar ouders. Onderstaand volgt een kort overzicht van wat er gemeld is:

  • yoga voor kinderen
  • EHBO-workshops voor ouders
  • voorlezen door ouders
  • koken met ouders
  • uitstapjes naar kinderboerderij, dierentuin, speeltuin
  • activiteiten met thema 'Groen'
  • creatieve activiteiten op allerlei vlak
  • ouders die iets vertelden over hun beroep
  • dans- en muziekactiviteiten

Voor een uitgebreider overzicht, vaak met foto's, kunt u de berichten op onze Facebookpagina of Twitteraccount bekijken, #WVHJK, #weekvanhetjongekind.