Week van het Jonge Kind

De Week van het Jonge Kind is voor iedereen die betrokken is bij het jonge kind. De bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Ouders kunnen in deze week in gesprek gaan met allen die betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind(eren) om zo te laten weten wat voor hun belangrijk is.

We nodigen een ieder die betrokken is bij de opvoeding en ontwikkeling, verzorging of begeleiding van het jonge kind uit om aan deze week mee te doen. Werk je zelf met kinderen, ben je leerkracht of een andere professional die met jonge kinderen te maken heeft? Dan is deze week ook voor jou. Laat zien en horen wat voor jou belangrijk is in de eerste jaren, wat je doet en waarom dit belangrijk is voor jonge kinderen. Ouders vragen wij hun stem te laten horen en de dialoog aan te gaan. Meld je activiteiten op onze site of via Twitter of Facebook. #WVHJK18

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

In 2018 wordt de Week gehouden van:

  • 16-20 april

In 2013 is de Week van het Jonge Kind voor het eerst in Nederland geïntroduceerd door Ileen Purperhart, directeur van Hestia Kinderopvang. Vanuit de gedachte dat kinderopvang veel meer is dan opvang alleen probeert Ileen, door dit vanuit de VS overgewaaide concept (Week of the Young Child georganiseerd door NAEYC), in Nederland aandacht te vragen voor de enorme meerwaarde van kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar als dit wordt aangeboden door organisaties die  voorzien in kwalitatief hoogwaardige kinderopvang  (excellente kinderopvang).

Vanaf 2014 is de Week van het Jonge Kind groter aangepakt. Er is een werkgroep gevormd die jaarlijks een openingscongres in Amsterdam organiseert. Het congres wordt op de vrijdag voor de Week van het Jonge Kind gehouden. Er is ieder jaar een andere thema en er staan diverse pedagogische vraagstukken centraal. Het congres vormt tevens een ontmoetingsplek voor professionals vanuit het werkveld, ouders en beroepskrachten.

De werkgroep bestaat momenteel uit Ileen Purperhart, Wendy Honsbeek (algemeen manager Altijd Lente), Maria de Bont, Carla Bienemann (ZAAK!), Mascha Frische (Coach bij Impuls Kinderopvang) en Marlies de Haan, manager Kwaliteit & Pedagogiek bij Partou Kinderopvang.

Naast het organiseren van het congres, vraagt de werkgroep ook aandacht voor de Week zelf.

Programma congres 2017
Verslag congres 2016
Verslag congres 2015
Verslag congres 2014
Verslag congres 2013